Even voorstellen

Ik ben opgegroeid in Brabant, in een gezin met “de zaak aan huis’. Mijn vader was directeur met hart voor de zaak en de mensen. Zowel personeel als klanten. Daarna ben ik gaan studeren in Utrecht. Expressie door Woord en Gebaar, met als specialisme Bewegingsanalyse en Lichaamsbewustzijn gerelateerd aan Psychologie. Daarna naar Amsterdam verhuisd en verschillende bedrijven gehad in de retail en culturele sector.

Steeds meer ging ik me interesseren voor de drijfveren van mensen. Waarom doen ze wat ze doen? En waarom op die manier? En hoe uiten ze dat? En ik kwam met heel veel meer ervaring, en twee kinderen rijker, weer meer op het pad van mijn specialisme.

Zowel in de corporate bedrijven die mij al meer dan 15 jaar inhuren, alsook in de culturele wereld verdiep ik me meer en meer in de patronen waar de organisaties als ook de individuen zich persoonlijk door laten bewegen. Juist om de gewenste verandering en beweging te krijgen van binnenuit, vanuit begrip en vanuit drive.

In coachingssessies krijgen individuen meer kijk en vat op hun eigen patronen. In organisaties maak ik de patronen zichtbaar door sessies die een theatraler karakter hebben. Dat kan een Uitbeelding zijn, maar ook een OrganisatieOpstelling.

Ik ben me steeds blijven ontwikkelen en heb intussen ‘een hele volle paal met bordjes’ zoals eens iemand zei, kortom een zeer goed gevulde gereedschapskist. En die blijf ik nog steeds met heel veel plezier aanvullen.

Marloes Hermens Coaching

Vaardigheden en competenties verbeteren, rollenspel in de sessie

Als je in je dagelijkse leven steeds in bepaalde situaties terecht komt waarvan je vindt dat je die niet optimaal benut dan kun je besluiten te gaan oefenen om die situaties anders aan te gaan pakken. Al meer dan 10 jaar train ik mensen die vaardigheden als ‘nee-zeggen’, ‘iemand aanspreken’, ‘de regie houden’, ‘ enthousiasmeren’ of ‘verbinding maken’ willen trainen. Als actrice doe ik dat zowel in trainingen als assessments voor verschillende organisatie adviesbureaus, maar ook in een coachingsessie kan het een zeer gewaardeerd onderdeel zijn. Het is echt een ontspannen oefensituatie waarin je kunt uitproberen wat voor jou het beste werkt. Kijken wat voor jou nieuwe aanvliegroutes kunnen zijn. Ervaren wat je doet. Terugkrijgen hoe dat overkomt. En uitproberen hoe het beter kan.

Je Denken Voelen Kracht- profiel helder krijgen

Dit model om naar gedrag te kijken is heel helder en helpend om bepaalde vaardigheden beter onder de knie te krijgen. Oorspronkelijk uit de antroposofie. In containerbegrippen als ‘leidinggeven’ of ‘samenwerken’ zijn deze 3 domeinen tegelijk van kracht. Als die niet een bepaalde balans hebben is het vaak moeilijk je doel te bereiken, en loopt de communicatie niet soepel. Ik kan je laten ervaren wat je doet en wat voor effect het heeft op een ander. Ik geef je feedback zodat je desgewenst je eigen gedrag aan kunt passen. Dat nieuwe gedrag kun je weer uit proberen in de oefensituatie. Je leert heel snel omdat je zowel ervaart als beschouwt.

Systemisch werk, organisatie- en familie- opstellingen om meer inzicht in je grotere plaatje te krijgen

In complexe situaties is het vaak moeilijk en tijdrovend om alle aspecten te benoemen. Ook om vanuit verschillende perspectieven de situatie te bekijken. In een tafelopstelling of een opstelling met vloerankers kun je in relatief korte tijd heel veel overzicht, inzicht en richting gaan voelen en zien. Om van daaruit een eerste stap te kunnen gaan zetten. Een prachtige manier om zaken ‘vlot te trekken’.

Patronen herkennen en veranderen

Als je in je leven steeds tegen dezelfde situaties aanloopt en niet in staat bent die te veranderen is het fijn hulp te krijgen van een therapeut om mee te kijken. ik kan dan op een bepaalde manier gesprekken met je aangaan om te kijken waar en wanneer die patronen ontstaan zijn. We kunnen kijken of de noodzaak om die patronen te blijven gebruiken nog bestaat. Zo niet, dan kunnen we zaken transformeren om gedrag in het heden te kunnen veranderen, en de patronen los te kunnen laten. Er ontstaat vaak snel meer ruimte in je binnenwereld waardoor ook je gedrag naar je omgeving kan veranderen.

Yogische scholing

Geschoold in de Kundalini Yoga kan ik zowel lichamelijke oefeningen als ademhalingsoefeningen en meditaties geven om het gewenste doel te helpen bereiken. De yogische filosofie kan naast onze westerse filosofie gezet worden om het wereldbeeld te verruimen. Het is een hele rijke traditie, die heel veel aspecten van het leven omvat. Delen uit de Kundalini Yoga kunnen op een hele simpele manier een groot effect bewerkstelligen. Zeker als je zelf vaker een oefening doet, en je je die echt eigen maakt zul je steeds meer effect merken.

Taoïstische scholing

In het Taoïsme wordt de weg naar wat dan ook, al als doel op zich gezien. Vanuit deze filosofie en wijze van leren komen veel oefeningen en coachingstools voort. Hier wordt een duidelijke eenheid tussen hoofd hart en lijf nagestreefd, in alle ontspannenheid, om veel vollediger in het leven te komen staan.

Ademtechnieken als ondersteuning, energiemanagement en meer

Ademen doen we altijd en bijna altijd vanzelf. Toch kun je met je adem veel meer doen dan jezelf van zuurstof voorzien. Je kunt je energieniveau tot op zekere hoogte regelen. Ook op hele andere processen in je geest en lichaam kun je invloed uitoefenen. Zonodig of desgewenst kan ik je deze technieken aanbieden.

Energiewerk inclusief seksuele energie leren beheren

Seksualiteit is een belangrijke kracht in ons leven. Zowel als er wel (of teveel) maar ook als er nauwelijks (of te weinig) seksuele energie stroomt. Er is een persoonlijke seksualiteit, los van een eventuele partner. En er is seksualiteit met een eventuele partner. Zowel vanuit de moderne psychologie als vanuit het Taoïsme is hier veel in te leren en te duiden om zelf die sterke energie beter te leren beheren, en er meer voordeel van te ervaren.